Start » Om mig » Tjänster » Utförda arbeten » Länkar » Kontakta mig »

Om mig

Jag började mitt målerihantverk på traditionellt sätt med fyra års lärlingsutbildning och har nu branscherfarenhet sedan 1975. Egen firma startades upp 2005 med inriktning på traditionellt måleri, vilket inkluderar linoljefärg, färgbrytning, takspänning, fönsterrenovering och tapetsering.

En stor del av arbetet har under åren varit inriktat på kyrkor, herrgårdar, kulturbyggnader och torp. Jag utför dessutom även vanligt förekommande måleriarbeten hos privatpersoner, i såväl villor som lägenheter.

För mig är det viktigt att alla som anlitar mig känner sig delaktiga i mitt arbete och jag diskuterar exempelvis alltid färgbrytning och helhetsintryck innan jag sätter i gång.